Öğretmenlerle İki Çift Laf: 11. Derse katılmak istiyorum ama !

Öğretmenim, hocam ben de derste olmak, derse katılmak istiyorum ama. 

Her öğrencimizin sesini sınıfımızda duymak bazen zordur. Atılgan, dışa dönük ve parmakları hep havada olan öğrenciler sınıfımızı domine edebilirler ve çekingen, içe dönük, nispeten daha yavaş düşünen, çeşitli nedenlerle derse katılmayanlar öğrencilerimizin seslerinin çıkması mümkün olmayabilir. Bu anlamda arka kanal, dersi bölmeden bunu sağlayabilecek bir teknik olarak derslerimize dâhil edilebilir. 

Arka-gizli kanal (backchannelling) terimi kabaca konferanslarda, sunumlarda, derslerde, sunan kişiyi bölmeden arka tarafta konuyla ilgili eş zamanlı gerçekleşen bir iletişim ve kimi zaman bir diyalogdur ve bu diyalog genellikle elektronik ortam araçları  (ör: twitter, answer garden, padlet, Google docs vb.) ile yapılır. Biz bu arka kanal terimini dersler açısından ele alacağız. Derslerimizde biz ya da öğrencilerimiz ders anlatırken, sunum yaparken sunumun bütünlüğünün bozulmaması, akıllara gelen soruların ve yorumların unutulmadan iletilmesi amacıyla arka kanal kullanabiliriz. Teknolojik olarak nispeten donanımlı (öğrencilerimizde cep telefonu, sınıfta bilgisayar ve projeksiyon vb.) sınıflarda ders yapıyorsak sunum devam ederken öğrencilerimizin sunumla ilgili soruları arka planda akar. Sunum ya da ders anlatımımız bitince öğrencilerimizin twitter yoluyla ilettiği sorulara ve yorumlara bakıp ek anlatımlar, soruların cevaplanması, anlaşılmayan noktaların açılması gibi amaçlarla arka-gizli kanaldan iletilenler üzerine odaklanabilir. Böylece tüm ders boyunca kaçırılan bir noktanın olmamasını ve gerçek zamanlı dönüt almayı sağlayabiliriz. Ayrıca bu stratejiyle derse çeşitli nedenlerle dahil olamayan (içe kapanık olma, utangaç, çekingen) öğrencilerimizin de böylece seslerinin bu kanal yoluyla ortaya çıkmasını sağlarız ve onların aktif katılımına destek olacak güvenli bir yol tesis etmiş oluruz. Bunun yanı sıra arka kanalda gelen iletilere sözlü ya da yazılı cevaplar verebilir ve arka kanalı konuyla ilgili video, ses dosyası, fotoğraflarda ilgili sorular ya da yorumlara açıklık getirmek amacı ile kullanabiliriz. Burada oluşan diyalog öğrencilerimizin eş zamanlı ya da sonradan dersle ilgili not almalarına, dersi tekrar etmelerine de katkıda bulunur. Arka kanal tekniği öğretmenin kılavuzluğunda ve dönütleri eşliğinde olabileceği gibi öğrenciler arasında da konuyla ilgili soruların sorulması, yine öğrencilerin birbirlerinin sorularına yorum yapması ve cevap vermesi şeklinde de daha otonom yürütülebilir. Kalabalık sınıflarda her öğrenciye söz vermek ve sınıfın tamamını sürece dâhil etmek imanı sağlar. Arka kanal sayesinde ders zamanının verimli kullanılması, gözden kaçan öğrenci sorularının sürece dâhil edilmesi mümkün olur. Arka kanal nispeten yukarıda bahsettiğimiz şekilde teknolojik olarak donanımlı sınıflarda daha uygun görünmesine rağmen, teknoloji fakiri sınıflarda da üzerinde biraz düşünerek rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin teknolojik araçlar yerine süreç öğrencilere anlatılır ve onlara küçük not kâğıtları verilir. Öğrenciler bu kâğıtlara akıllarına takılan soruları, konuyla ilgili yorumlarını yazabilir. Öğretmen daha sonra bu kâğıtları toplar ve not kâğıtlarındaki sorular ve yorumlar üzerinde konuyu açarak dersin daha etkili işlenmesini sağlar ve herkesin ve dahi yukarıda bahsettiğimiz dezavantajlı öğrenci gurubunun da derslere katılımı sağlar. Genel olarak baktığımızda arkada kanal tekniği gerçek zamanlı sorular, not alma, öğrencilerin birbirlerine yorumları ve cevaplar yoluyla, konunun anlaşılmasında yardımcı olması ve kaynak paylaşımı gibi konularda oldukça yararlı ve etkin olabilecek bir tekniktir. Özellikle dijital olarak kullanıldığında soru ve cevaplarda kullanılacak unsurlarda çeşitlilik yaratma (çoklu ortam ögeleri ör: video, ses, resim vb), ve sınıf içinin sınıf dışına taşınması ve devam ettirilmesi gibi ek yararlar ve olanaklar sağlar.

 

İletişim Formu