Öğretmenlerle İki Çift Laf: 14. Ayna ayna söyle bana!

Ayna ayna söyle bana dersim nasıldı?

Öğretmenliğimizi ve hocalığımızı çeşitli değerlendirmelere tabi tutmak kendimizi geliştirmemiz açısından önemlidir.

Yaptığımız işteki gelişimimiz, kendimizi sürekli olarak değerlendirmek geçer. Her öğretmenin ve hocanın dersini değerlendirmesi çoğu zaman ülkemizde resmi olarak gerekmese de ya da çok az gerekse de, gelişimimiz için itici güçtür. Bu değerlendirmeleri çeşitli şekillerde yapabiliriz. Derslerimize giren öğrencilerin belirli bir ders silsilesi sonunda, dönem ortasında ya da sonunda dersimizle ilgili değerlendirmeleri sözlü ya da isimsiz kâğıtlarla alabilir ve öğrencilerimiz açısından dersimizin nasıl algılandığını öğrenebiliriz. Öğrenci değerlendirmesi için teknolojiden de yararlanıp bir form aracı ile (ör: Google form) de alabiliriz. Teknoloji kullanmak, toplayacağımız verilerin saklanabilmesi, daha sonra diğer dönem ve yıllarda öğrencilerin derslerimizle ilgili düşünceleri karşılaştırma; kısmen kendimizdeki ilerleme ya da gerilemeyi görebilmemiz açısından işe yarar. Bir şeyi akılda tutmakta fayda var: öğrenci değerlendirmeleri bize arzuladığımız katkıyı verebileceği gibi, değerlendirmeler yüzeysel de kalabilir ve benzer değerlendirmeleri öğrenci ağzından duyabiliriz. Bu bakımdan öğrencilere yönlendirmeci sorulardan ve açıklamalardan oluşmayan bir rubrik, ya da bir değerlendirme kâğıdı verebiliriz. Bu rubrik ve değerlendirme kâğıtları öğrencilerin ders esnasında nelere dikkat etmesi gerektiği noktasında öğrencilere bazı hatırlatmalarda bulunabilir. Böylece öğrencilerimizden kendimiz ve öğretmenliğimizle ilgili çok yönlü ve daha doyurucu dönütler alabiliriz. Her ne kadar öğrenciler, biz öğretmenler ve hocalar kadar bu değerlendirme işini aynı profesyonellikte yapamasa da, böylesi yapılandırılmış bir form, rubrik, değerlendirme kâğıdı öğrencilerimizin değerlendirmesinden en fazla getiriyi almamızı sağlamada yararlı bir yoldur. Bunun yanı sıra her ne kadar profesyonel olmasa da bizim derslerimize giren öğrencilerimizin ağzından derslerimizle ilgili yorumları almak, öğrenci gözüyle kendimizi görmemizi sağlar. Kendimizi değerlendirmenin bir başka yolu da dersimize bir öğretmen ve hoca arkadaşımızı davet edip misafir olarak ağırlamaktan geçer.  Misafirimiz dersimizi takip eder, dersimizle ilgili pek çok açıdan notlar alır ve bizleri daha profesyonel bir değerlendirmeye tabi tutabilir. Bu tür bir değerlendirmeyi sistematik ve düzenli yaparsak hatta karşılıklı yaparsak süreçte karşılıklı çok şey öğrenebiliriz. Bir diğer değerlendirme olanağı da günümüzde oldukça kolaylaşan video teknolojisi oluşturabilir. Dersimizi/lerimizi zaman zaman kayıt altına alabilir; ders/lerden sonra bu kayıtları izleyip öz değerlendirme yapabileceğiniz gibi kayıtlarla ilgili diğer öğretmen ve hoca arkadaşlardan yorumlar alabiliriz.

İletişim Formu