Öğretmenlerle İki Çift Laf: 3. Mükemmel ders planı !

Mükemmel ders planı, mükemmel ders izlenceleri acaba mükemmeller mi?

Kâğıda mükemmel yansıyan hiçbir plan ya da izlence uygulamaya aynı mükemmelikte yansımaz. Aynalar yalan söyler, dış güzellik aldatıcıdır, haliyle hem dış hem de iç güzelliğiyle bir bütün olarak ele almalı konuyu.

Eğitim öğretim yılı başında yaptığımız yıllık planlar, ünite planları, ders planları, üniversitelerde dönemin başında verilen ders izlenceleri, öğretmenlerin, hocaların çoğunun özenerek hazırladığı, çoğunun diyorum bazen internetten bulup kopya edip sadece ad-soyad vb. değişiklikleri yaptığımız bu ders kılavuzları kâğıt üzerinde ne kadar iyi görünüyor olursa olsun, pratikte yansımaları pekte öyle mükemmel olmayabiliyor. Dahası dışarıdan aldıklarımız kendi öğretmenlik ve hocalık becerilerimize, altyapımıza ve öğrencilerimize uymayabilir. Özellikle üniversitelerde ders giren öğrenciler, hocalarının kendilerine dağıttığı izlenceyi görünce vay neler var, neler öğreneceğim, hoca ne kadar planlı diye düşünüyor ama sonrası sükût-u hayal olabiliyor. Öğretmenler içinde durum aynı olabiliyor ve ders planlarının kâğıttan sınıfa yansıması hiçte planladığımız gibi olmayabiliyor. Genellikle öğretmen ve hoca olarak bizler kimi zaman resmiyet taşıdığı için, kimi zaman kendimizi yansıttığı için bu tür dokümanları iyi hazırlıyoruz. Ama maalesef derslere yansımaları aynı şekilde olmayabiliyor. Ders planlaması ciddi bir iştir. Planlama yaparken dersimizin içeriği, öğrencilerimizin özellikleri ve seviye ve kapasiteleri, sınıfımızın fiziksel olarak donanımı, kullanacağımız materyal imkânları, sınıflarımızın oturma düzeni gibi parametreleri dikkate almak zorundayız. Kendi dersimizle ilgili çeşitli planları ve izlenceleri internetten bulmamız mümkün. İnternette çeşitli öğretmen ve hocaların mükemmele yakın diyebileceğimiz plan ve izlenceleri aynısı gibi alıp kendimizi büyük bir yükten kurtarabiliriz. Fakat bu planlar üzerinde yukarıda saydığım mezkûr parametreleri dikkate almak zorundayız. İster izlence ve planları kendimiz hazırlayalım, isterse çeşitli yollarla başkalarından edinelim, onlarda sahiplik hissedebilmemiz için onlarda gerekli dokunuşları ve rötuşları yapmak ve onları hem kendimizin hem de öğrencilerimizin yapmak zorundayız.  Ayrıca her sene aynı plan ve izlenceyi kullanamayız. Onlar öğrencilerle bir önceki dönem denenmiş, kimi savaşlardan çıkmış yıpranmış dokümanlardır. Bu sebeple her kullandığımızda onları yeniden bakım onarım ve tadilattan geçirmek gerekir. Hatta bu tadilatı onları kullandıktan hemen sonra ivedilikle yapmalı ya da çok sonra yapacaksak üzerine çeşitli notlar almalıyız. Uygularken neler işe yaradı, neler yaramadı, nasıl sorunlar ortaya çıktı, öğrenciler nerelerde zorlandı, nerelerde ek zaman ihtiyacı duydular, nereleri kısaltmalı, uzatmalı, ek kaynaklar eklemeli ya da var olanları çıkarmalı ve değiştirmeli gibi sorular için notlar almalı ve notlarımıza göre yeni dönemde kullandığımız zaman gerekli değişiklikleri yapmalıyız. Ayrıca planlarımızı ve izlencelerimizi esnek, değişebilir, kolaylıkla adapte edebilir bir yapıda a-b-c...z planlarıyla birlikte hazırlayalım; süreç sonrasından ziyade süreçte de gerekli dokunuşları yapabilmeliyiz. Kâğıttaki her şeyi harfi harfine sınıfta uygulamak için üzerimizde baskı hissetmemeliyiz. Öğrencilerden gelen bir soru, bir yorum plan dâhilinde olmasa bile bu kıymetli anlardan yararlanıp, o öğrenci davranışına göre dinamik yapıda dersi yönlendirebilmeliyiz. Önemli olan öğrenmelerdir, plana katı bir askeri disiplin içinde uymak değil.

İletişim Formu